Visie

In de gezondheidszorg komt men steeds meer los van de scheiding tussen fysieke en geestelijke gezondheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de klacht of ziekte maar naar de mens als geheel en welke omgevingsfactoren van invloed zijn.

Steeds vaker hebben mensen complexe syndromen en chronische ziekten waarvoor geen aanwijsbare oorzaak te vinden is. Lage rugpijn is hier een voorbeeld van. Vaak wordt uitgegaan van een model waarbij een klacht het gevolg van een ziekte in het lichaam is. Dit blijft echter te beperkt om chronische zaken te begrijpen en te behandelen.

Veel behandelaars gaan in de praktijk nog steeds uit van een dualistisch mensbeeld waarbij ze het lichaam op een mechanische manier bekijken. Het lichaam staat dan buiten ons eigenlijke zelf en bestaat uit onderdelen die apart van elkaar gerepareerd kunnen worden. In de acute geneeskunde is dit een methode die zeer goed werkt, maar voor chronische, ‘onbegrepen’ klachten, is dit vaak een stuk complexer.

Zelfkennis en bewustwording zijn primordiaal van belang om symptomen te begrijpen en problemen bij de wortel aan te pakken

Missie

Het is onze missie om je weer piloot te laten worden van je eigen lichaam. Door je inzicht te geven in jezelf en met manuele technieken je zenuwstelsel weer in balans te brengen, zullen we dit bereiken. Door bepaalde (ademhalings)oefeningen te doen kun jij jezelf dagelijks weer in balans brengen.