Osteopathie richt zich op het opsporen en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van weefsels en gewrichten.

Visie & Missie

Wij vinden het belangrijk dat de scheiding tussen geestelijke en fysieke gezondheid vervaagt. We kijken niet alleen naar het zieke orgaan of de fysieke klacht, maar de mens als geheel wordt centraal gesteld.

Wetenschap

Vanaf het jaar 2000 is er veel onderzoek gedaan naar de interactie tussen de hersenen, ons zenuwstelsel en het immuunsysteem; ook wel de psychoneurobiologie genoemd.

Osteopathie

Osteopathie richt zich op deze wetenschap. Op deze manier worden functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels opgespoord en op een effectieve manier behandeld.

Behandeling

De behandeling begint bij ons altijd met een uitgebreide anamnese. We nemen graag de tijd om u te leren kennen. In dit kennismakingsgesprek vragen we onder andere naar relevante omstandigheden die bij uw klacht horen en het ontstaan en de geschiedenis hiervan. Hierbij vragen we ook naar algemene zaken, zoals uw gewicht, lengte en leeftijd. Om het beeld compleet te krijgen, stellen we ook vragen over uw ziektegeschiedenis en die van uw familieleden.

Kids & baby's

Osteopathie kan ook op de gezondheid van kinderen en baby’s een positief effect hebben. Het is niet schadelijk voor kinderen en baby’s en er doen zich ook geen onnodige bijwerkingen voor. We zien vaak al resultaten na twee à drie behandelingen. Mochten de klachten ernstiger zijn, dan kan het nodig zijn om meer dan drie behandelingen uit te voeren.